Toisten Puolueen periaateohjelma

Toisten Puolueen periaateohjelma on jatkuvasti työstettävä dokumentti, jonko kehittämisen työryhmään kenen tahansa on mahdollista osallistua. Jos haluat olla mukana Toisten Puolueen periaateohjelman kehittämisessä lähetä viestiä osoitteeseen

 

Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen

 

Toisten Puolueen periaateohjelma 1.0

Toisten Puolueen periaateohjelman 1. versio julkistettiin helmikuussa 2011.  Periaateohjelman 1. versiota varten on haastateltu ympäristöoikeuden. eläinoikeusliikkeen, oikeustieteen, filosofian, aktivismin ja taiteen toimijoita. Keskustelujen pohjaksi on esitetty ajatus yhteisöstä lajien yhteisönä, johon kuuluu erilaisia intressejä, kulttuureja ja kieliä. Keskusteluissa on pohdittu nykyisen oikeusjärjestelmän ja edustuksellisen demokratian periatteita ja sitä, millä tavalla toiset lajit ja heidän intressinsä voitaisiin huomioida yhteisön päätöksenteossa.

Toisten Puolueen periaateohjelma on hahmotelma niistä asioista ja näkökulmista, joita eläin- ja luonnonoikeuksia ajavan puolueen tulisi toteutuessaan pohtia ja pyrkiä ajamaan valtiollisessa politiikassa. Toisten Puolueen periaateohjelma on utooppinen siinä merkityksessä, että se kyseenalaistaa useita nykyisen yhteiskuntarakenteen keskeisistä lähtökohdista, ja kuvailee maailmaa, joka ei tässä ja nyt ole mahdollinen. Samalla Toisten Puolueen periaateohjelma on avaus mahdolliseen maailmaan, jonka toteutuminen on utopiaan osallistuvien ihmisten käsissä.

Periaateohjelman ensimmäinen versio on koostettu tammikuussa 2011 käydyistä keskusteluista dosentti Elisa Aaltolan, ympäristöpolitiikan professori Yrjö Hailan, tutkija Aleksi Neuvosen, akatemiatutkija Markku Oksasen, eläinaktivisti Kristo Muurimaan, kirjailija Antti Nylenin, Luonto-liiton pääsihteeri Leo Straniuksen, lakimies Joonia Strengin, kirjailija ja lakimies Jarkko Tontin, Animalian toiminnanjohtaja Salla Tuomivaaran, ympäristöfilosofi Leena Vilkan sekä VTM Birgitta Wahlbergin kanssa. Periaateohjelman on keskustelujen pohjalta koostanut Terike Haapoja.

Periaateohjelma ei kuvasta kenenkään haastellun näkemystä sellaisenaan, vaan se on kooste eri näkökulmista tulleista aloitteista. Periaateohjelma on näin luonnos niistä lähtökohdista ja tavoitteista, joita Toisten Puolueen tulisi pohtia ja toiminnassaan edelleen kehittää.

TOISTEN PUOLUEEN PERIAATEOHJELMA 1.0 (PDF)